ผู้ว่าฯ กทม. นำตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. นำตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธี เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ผู้ว่าฯ กทม. นำตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชาเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2501 โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรี ให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้น อีกวันหนึ่ง คือ วันธรรมจักร หรือวันอาสาฬหบูชา ด้วยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร คณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมา โดยออกเป็นประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง กำหนดวันสำคัญทางศาสนา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2501 ซึ่งในวันอาสาฬหบูชามีการประกอบพิธี แบ่งออกเป็น 3 พิธีคือ

ผู้ว่าฯ กทม. นำตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

1. พิธีหลวง (พระราชพิธี)

2. พิธีราษฎร์ (พิธีของประชาชนทั่วไป) และ

3. พิธีของพระสงฆ์ (คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ takodaioh.com

ufa slot

Releated