ufabet

ภาวะหลั่งเร็ว ปัญหาสำหรับท่านชายที่แก้ได้

ภาวะหลั่งเร็วเป็นภาวะที่พบได้มากที่สุดในปัญหาทางเพศของผู้ชาย ในทางการแพทย์ได้นิยามภาวะหลั่งเร็วว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการคือ

  1. เวลาในการหลั่งหลังสอดใส่เร็วกว่า 15 วินาที ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าผู้ชายปกติจะมีค่าเฉลี่ยของการหลั่ง 2-10 นาที
  2. การหลั่งไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการได้ ข้อนี้ใช้แยกภาวะปกติของผู้ชายบางคนที่บังคับให้มีการหลั่งเร็วได้ ในบางสภาวะการณ์
  3. ผู้ชายและ /หรือคู่นอนเกิดปัญหาจากภาวะนี้ เนื่องจากบางคู่ที่ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดเร็วก็จะไม่เกิดปัญหาจากภาวะนี้ของฝ่ายชาย

สาเหตุของการหลั่งเร็วเดิมเชื่อว่าเป็นจากภาวะทางจิตใจ เช่นความตื่นเต้น วิตกกังวล ปัจจุบันมีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ามีปัจจัยอื่นคือ

  1. ระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของอวัยวะเพศมีความไวต่อการสัมผัสผิดปกติ อาจเป็นที่เส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศ หรือภายในสมอง
  2. สารนำระบบประสาทในสมองผิดปกติ ที่มีการศึกษากันมากคือสาร “Serotonin”

การรักษา ภาวะหลั่งเร็วที่เกิดเป็นบางครั้ง พวกนี้มักมีสาเหตุเช่น ความตื่นเต้น (คู่นอนใหม่),ยาหรือสารบางชนิด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการมีเพศสัมพันธ์ห่าง

ufabet

กลุ่มดังกล่าวข้างต้นต้องแก้ไขที่สาเหตุ ในกลุ่มที่มีอาการทุกครั้งเป็นระยะเวลานานมีวิธีการรักษาคือ

1.พฤติกรรมบำบัด เป็นวิธีที่ใช้กันมานานนับสิบปี ให้ผลการรักษาแตกต่างกันไป

1.1.การไม่รีบเร่งในการมีเพศสัมพันธ์ ใช้เวลาเล้าโลมให้นานขึ้น

1.2.ผู้ชายมีการหลั่งก่อนมีเพศสัมพันธ์ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้การหลั่งครั้งต่อไปนานขึ้น

1.3.Stop Pause Method คือพักการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเมื่อรู้สึกว่าจะมีการหลั่ง

1.4.Stop Squeeze Method เมื่อรู้สึกว่าจะมีการหลั่งให้หยุดและบีบส่วนหัวอวัยวะเพศ เพื่อให้อวัยวะเพศอ่อนตัว พักแล้วจึงเริ่มใหม่

2.การใช้ยา

2.1.ยาชาในรูปสเปรย์หรือครีม ทาอวัยวะเพศก่อนมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยลดความรู้สึกของอวัยวะเพศได้

2.2.การใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าพบว่าทำให้มีการหลั่งช้าลงได้ มีทั้งกลุ่มTricyclic และกลุ่มยับยั้งการดูดซึมกลับของสาร Serotoninในสมอง ทั้งนี้ควรได้รับการคำแนะนำการใช้และผลข้างเคียงของยานี้จากแพทย์

3.จิตบำบัด ใช้ในรายที่มีปัญหาจากจิตใจ

การรักษาภาวะหลั่งเร็วในปัจจุบันแม้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ดีที่สุด แต่ก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความพยายาม และความเข้าใจของทั้งฝ่ายชายและหญิง และไม่ควรอายที่จะปรึกษาแพทย์


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ takodaioh.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated