การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากความผิดปกติของการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาด ปัญหายังไม่จบ ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

นอกเหนือจากผลกระทบมากมายของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ม […]