XCL Education จับมือ ASB พัฒนาสู่ ร.ร.หลักสูตรอเมริกันที่ดีที่สุด

XCL Education จับมือ ASB พัฒนาสู่ ร.ร.หลักสูตรอเมริกันที่ดีที่สุด

นายไบรอัน โรกอฟ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม เอ็กเซล เอดูเคชั่น ได้เปิดเผยว่า โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท จับมือกับ เอ็กเซล เอดูเคชัน สิงคโปร์ (XCL Education) เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับนักเรียนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และความเป็นเลิศให้กับนักเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งขับเคลื่อนให้ ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติอเมริกันที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพของนักเรียน ให้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปิดรับความเปลี่ยนแปลงผสมผสานด้านการศึกษาที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เป็นนักวิชาการตัวอย่าง และเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า ปัจจุบัน ASB มีนักเรียนไทย และต่างชาติจากราวๆ 40 ประเทศ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงในหลากหลายสาขาอาชีพ

“จะยังคงสานต่อความสำเร็จ และมุ่งมั่นต่อยอดผลงานของ ASB โดยมีเอ็กเซล เอดูเคชัน ให้ความสำคัญ พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมความแข็งแกร่งในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน อาคารสถานที่ การฝึกอบรม และการเพิ่มทักษะให้กับคณาจารย์ รวมถึง การผสมผสานหลักสูตรการสอน เพื่อเตรียมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองที่พร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้โลก และพร้อมเป็นผู้นำแห่งอนาคต โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายฌอน พี. โอ มาแน็ก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติทั้ง 2 โรงในไทย ได้แก่ โรงเรียน ดิอเมริกันสคูล ออฟ แบงค๊อก และ โรงเรียนนานาชาติ ดี-เพร็พ จากประสบการณ์ด้านการศึกษานานาชาติมายาวนาน 35 ปี ได้นำความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา บริหารโรงเรียน ทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาเรียนรู้เฉพาะบุคคล สำหรับพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้โดดเด่นแตกต่างกันไป พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพขององค์กรเพื่อการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน” นายไบรอัน กล่าว

นายไบรอัน โรกอฟ

นายไบรอันกล่าวอีกว่า การจับมือกันครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนของ ASB ได้รับประโยชน์จากโอกาส และประสบการณ์ของการเรียนรู้เพิ่มขึ้น รวมถึง กิจกรรมแบบกลุ่มที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ทั้งทางด้านกีฬา กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport) การเป็นผู้ประกอบการ การฝึกงาน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่างๆ

รวมถึง การสื่อสารผ่านช่องทางสนทนาเอ็กเซล” (XCL Dialogue) จะช่วยให้นักเรียน คณาจารย์ พนักงาน และผู้ปกครองมีโอกาสได้เรียนรู้ และได้แรงบันดาลใจจากความคิดที่เป็นเลิศ และคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกบางคน

และในโอกาสสำคัญนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ตลอดจนช่องทางการสื่อสารกับนักเรียน และผู้ปกครองให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

“ASB และเอ็กเซล เอดูเคชัน ในชื่อใหม่ เอ็กเซล เอเอสบี (XCL American School of Bangkok) พร้อมจะเป็นคำตอบสำหรับผู้ปกครอง ครอบครัวนักเรียน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับโลก ซึ่งตอบโจทย์เรื่องการศึกษาแห่งอนาคต” นายไบรอัน กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ takodaioh.com

แทงบอล

Releated